Tuesday, 6 January 2015

Hanes Prosiect Mynediad i Dreftadaeth Blaenau Gwent yng nghynhadledd Gorffennol Digidol 2015

Nod mentrau niferus y prosiect hwn yw cyflwyno treftadaeth leol gyfoethog y Fwrdeistref Sirol i amrywiaeth mor fawr â phosibl o bobl. Bydd Frank Olding ac Emyr Morgan yn dod i’r gynhadledd Gorffennol Digidol i siarad am y prosiect a dangos sut maent hwy wedi sefydlu partneriaeth rhwng cyrff treftadaeth lleol er mwyn cynnig hyfforddiant a chyngor i wirfoddolwyr a grwpiau cymunedol, a sut maent hwy wedi creu gwefan ar gyfer y prosiect fel bod gan y grwpiau hyn bresenoldeb ar y we a bod modd i’r cyhoedd gyrchu eu harchifau.


O Archif Cymunedol Brynmawr:  Brigâd Dân Brynmawr yn gorymdeithio adeg dadorchuddio’r gofeb ryfel ym 1927.

Mae’r wefan hefyd yn cynnwys adnoddau ar-lein, fformatau ar gyfer ymweliadau ysgol, ac arddangosfeydd â thema i hybu gweithgareddau addysgol a chynyddu ymweliadau ysgol ag atyniadau treftadaeth lleol.No comments:

Post a Comment