Wednesday, 28 January 2015


Gorffennol Digidol 2015. Canolfan Ddarganfod Ddigidol Samsung yr Amgueddfa Brydeinig

Bydd Canolfan Ddarganfod Ddigidolyr Amgueddfa Brydeinig yn darparu cyfleoedd dysgu digidol i ryw 10,000 o ymwelwyr ysgol a theuluol bob blwyddyn. Mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd Juno Rae a Lizzie Edwards, cyd-reolwyr rhaglen ddysgu’r Ganolfan, yn y gynhadledd Gorffennol Digidol i gyflwyno ‘A gift for Athena’, app newydd, wedi’i greu ar y cyd â’r cwmni datblygu gemau Gamar, sy’n defnyddio realiti estynedig i gyfoethogi ymweliadau gan fyfyrwyr Cyfnod Allweddol 2 ag oriel Parthenon yr Amgueddfa Brydeinig.Gan ddefnyddio cyfrifiaduron llechen wedi’u darparu gan y Ganolfan, mae’r app yn annog y myfyrwyr i astudio cerfluniau’r Parthenon ac i ddysgu am bensaernïaeth a mytholeg Hen Roeg drwy gyfrwng amrywiaeth o heriau a phosau.


 
Bydd Juno a Lizzie yn trafod datblygiad y sesiwn ddysgu digidol arloesol hon ac yn rhannu eu profiadau drwy sôn am fanteision a heriau ymgorffori realiti estynedig yng ngweithgareddau dysgu amgueddfa.


No comments:

Post a Comment