Thursday, 18 December 2014

Cyflwyno prosiect Gwaith Haearn Ynysfach yng nghynhadledd Gorffennol Digidol 2015

Bydd Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg Gwent ac iDEA yn cyflwyno eu prosiect arobryn ar Waith Haearn Ynysfach ym Merthyr Tudful yng nghynhadledd Gorffennol Digidol eleni. Defnyddiodd y prosiect dehongli digidol arloesol hwn wybodaeth yn deillio o ymchwilio archaeolegol a thystiolaeth gyfoes arall i ail-greu’n ddigidol ac yn hynod fanwl y gwaith haearn, y prosesau a’r awyrgylch.


 
Llun llonydd o’r animeiddiad o Waith Haearn Ynysfach

Hefyd defnyddiwyd data 3D i greu lefelau ychwanegol o ymgolli yn y safle ac ymgysylltu ag ef, er enghraifft, archwilio amser real a modelu arteffactau a’u hargraffu mewn 3D.Golygfa ryngweithiol o adeiladau’r tŷ castio a’r burfa, sy’n cael ei symud drwy ogwyddo’r ddyfais symudol.

No comments:

Post a Comment